Industrifacket och Keitele Group inleder kollektivavtalsförhandlingar – Blockadåtgärderna hävda så länge förlikningen pågår

Utgivningsdatum 7.1.2022 16.20 | Publicerad på svenska 10.1.2022 kl. 8.49

Industrifacket och Keitele Group inleder företagsspecifika kollektivavtalsförhandlingar för arbetstagare och tjänstemän under ledning av förlikningsman Jukka Ahtela. För att inleda avtalsförhandlingar har parterna under förlikningsmannens ledning kommit överens också om följande:

​​​​​​​-    Industrifacket, Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT och Byggnadsförbundet häver alla blockadåtgärder som gäller Keitele Group så länge förlikningen pågår och nya blockadåtgärder utlyses inte heller under den tiden. 

-    Keitele Group iakttar under förlikningstiden sådana bestämmelser i sina anställningsvillkor som åtminstone är på den nivå som gällde i den mekaniska skogsindustrins kollektivavtal som löpte ut vid årsskiftet, däribland bestämmelserna om fackföreningsverksamhet. För Keitele Groups del innebär detta dock inte ett ställningstagande eller ett åtagande avseende kollektivavtalets allmänna efterverkan vilken parterna har divergerande åsikter om med avseende på det gällande rättsläget. 

-    Säkringsåtgärdsprocessen som är under behandling i Helsingfors tingsrätt skjuts upp så länge förlikningen pågår. 

Den arbetsnedläggelse som Industrifacket utlyste den 29 december 2021 och som gäller hela Keitele Group är alltjämt i kraft. Arbetsnedläggelsen inleds den 13 januari 2022 i det fallet att parterna dessförinnan inte når en överenskommelse om det nya företagsspecifika kollektivavtalet. 
 

​​​​​​