Turun yliopistollisen keskussairaalan teho-osastoa koskevaa työnseisausta siirretään kahdella viikolla

Julkaisuajankohta 31.8.2022 15.05
Uutinen

Tehyn ja Superin sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n työriitaa on soviteltu kuluneella viikolla tuloksetta. Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään päättänyt siirtää valtakunnansovittelijan esityksestä 6.9.2022 klo 00.01 alkavaksi ilmoitetun Turun yliopistollisen keskussairaalan teho-osastoon kohdistuvan työnseisauksen toimeenpanoa kahdella viikolla.

Neljän vuorokauden mittainen työnseisaus on siirretty alkamaan aikaisintaan 20.9.2022 klo 00.01. Työnseisauksen siirtäminen on katsottu aiheelliseksi, koska työnseisaus kohdistuu yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja huomattavasti vahingoittaa yleistä etua. 

Työriitojen sovittelusta annetun lain 8 § mahdollistaa työnseisauksen siirron kerran enintään kahdella viikolla, jos työnseisaus kohdistuu työalan laatuun ja laajuuteen nähden yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja vahingoittaisi huomattavasti yleistä etua. Siirtämisellä pyritään varaamaan sovitteluun riittävästi aikaa.

Työriidan sovittelua jatketaan perjantaina 2.9.2022.