Arbetsinställelse inom intensivvården i Åbo centralsjukhus framskjuts med två veckor

Utgivningsdatum 31.8.2022 15.05
Nyhet

Arbetstvisten mellan Tehy, Super och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT medlades pågående veckan utan resultat. Arbets- och näringsministeriet har idag beslutat på förslag av riksförlikningsmannen att uppskjuta med två veckor arbetsinställelse inom intensivvård i Åbo centralsjukhus som skulle ha börjat den 6 September 2022 kl. 00.01.

Arbetsinställelsen varar fyra dagar och börjar tidigast den 20 September 2022 kl. 00.01. Arbetstvisten berör samhällets livsviktiga funktioner och avsevärt skadar ett allmänt intresse. 

Enligt 8 § i lagen om medling i arbetstvister kan en arbetsinställelse framskjutas en gång med högst två veckor om arbetsinställelsen med hänsyn till sin omfattning eller art berör samhällets livsviktiga funktioner eller avsevärt skadar ett allmänt intresse. Syftet är att reservera tillräckligt med tid för medling.

Medling av arbetstvisten fortsätter på fredag 2.9.2022.