Ulkomaanliikennettä uhannut lakko siirtyy alkamaan aikaisintaan 6.4.2018 klo 6

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.3.2018 1.38
Uutinen

Työriitaa on soviteltu jälleen tänään tuloksetta. Työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt siirtää 23.3.2018 klo 6 uhannutta työnseisausta kahdella viikolla.

Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n ulkomaanliikennettä 23.3.2018 klo 6 uhannut työnseisaus siirtyy kahdella viikolla eteenpäin. Työministeri Jari Lindström on päättänyt siirrosta valtakunnansovittelija Minna Helteen ehdotuksesta. Työnseisaus voi alkaa aikaisintaan 6.4.2018 klo 6.

Työnseisauksen siirtyessä siihen liittyneet tukilakkouhat tulevat peruuntumaan. Suomen Laivanpäällystöliitto ry oli ilmoittanut jäänmurtajia koskevasta tukilakosta alkaen 23.3.2018 klo 7.

Suomen Laivanpäällystöliiton ja Suomen Varustamojen välisen työriidan sovittelua jatketaan ensi viikolla. Tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan erikseen.

Tilanne vakava

Valtakunnansovittelija antoi riidassa jo yhden sovintoehdotuksen, jonka Suomen Laivanpäällystöliitto ry hylkäsi 16.3.2018. Työriitaa soviteltiin jälleen maanantaista 19.3.2018 klo 10:stä lähtien, mutta sopua ei edelleenkään ollut mahdollista löytää. Valtakunnansovittelija Minna Helteen mukaan tilanne on yhä erittäin vakava, vaikka sovittelussa on jonkin verran edetty.

Keskeisimmät kiistakysymykset ovat yhä avoinna. Ne liittyvät Suomen Laivanpäällystöliiton palkkoja ja työaikoja koskeviin vaatimuksiin.

Työnseisauksen siirron edellytykset

Työriitojen sovittelusta annetun lain 8 § mahdollistaa työnseisauksen siirron enintään kahdella viikolla, jos työnseisaus kohdistuisi työalan laatuun ja laajuuteen nähden yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja vahingoittaisi huomattavasti yleistä etua. Lisäksi edellytetään, että sovittelu tarvitsee lisää aikaa.