Strejken som hotat utrikesfarten skjuts upp så att den börjar tidigast den 6 april 2018 kl. 6

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.3.2018 1.38 | Publicerad på svenska 20.3.2018 kl. 10.23
Nyhet

Medlingsförhandlingar i arbetstvisten fördes igen i dag utan resultat. Arbets- och näringsministeriet har beslutat uppskjuta den arbetsinställelse som hotade utrikesfarten den 23 mars 2018 kl. 6 med två veckor.

Finlands Skeppsbefälsförbund rf:s arbetsinställelse, som hotade utrikesfarten den 23 mars 2018 kl. 6, flyttas fram med två veckor. Arbetsminister Jari Lindström beslutade om uppskjutningen på förslag av riksförlikningsman Minna Helle. Arbetsinställelsen kan börja tidigast den 6 april 2018 kl. 6.

I och med att arbetsinställelsen skjuts upp inhiberas också de hotande sympatistrejkerna. Finlands Skeppsbefälsförbund hade varslat om en sympatistrejk som gäller isbrytare med början den 23 mars 2018 kl. 7.

Medlingen mellan Finlands Skeppsbefälsförbund och Rederierna i Finland rf fortsätter nästa vecka. Den närmare tidpunkten meddelas senare.

Läget är allvarligt

Riksförlikningsmannen gav redan ett förlikningsförslag i tvisten och Finlands Skeppsbefälsförbund rf förkastade förslaget den 16 mars 2018. Medlingsförhandlingar i arbetstvisten fördes igen fr.o.m. den 19 mars 2018 kl. 10, men det fanns fortfarande ingen möjlighet att nå en uppgörelse. Enligt riksförlikningsman Minna Helle är läget fortfarande mycket allvarligt, även om man gjort en del framsteg i medlingen.

De viktigaste tvistefrågorna står fortfarande öppna. De hänför sig till Finlands Skeppsbefälsförbunds krav beträffande löner och arbetstider.

Förutsättningar för uppskjutning av en arbetsinställelse

Enligt 8 § i lagen om medling i arbetstvister kan en arbetsinställelse flyttas fram med högst två veckor, om arbetsinställelsen med hänsyn till arbetsområdets art eller till sin omfattning berör samhällets livsviktiga funktioner eller avsevärt skadar ett allmänt intresse. Dessutom förutsätts att det behövs ytterligare tid för medlingen.