Uudet työnseisaukset uhkaavat rahoitusalaa 26.3.2018 lähtien, sovittelu jatkuu 16.3.2018

Julkaisuajankohta 13.3.2018 10.48
Uutinen

Ammattiliitto Pro ry, Ammattiliitto Nousu ry ja Danske Bankin henkilöstöyhdistys Pro ry ilmoittivat sunnuntaina 11.3.2018 useista työnseisauksista.

Valtakunnansovittelija Minna Helle on kutsunut työriidan osapuolet sovitteluun perjantaina 16.3.2018 klo 10.

Pitkä ja vaikea riita

Poikkeuksellisen pitkä työriita on ollut sovittelussa jo joulukuusta 2017 lähtien. Edelliset työnseisaukset toteutuivat 28.-29.12.2017. Valtakunnansovittelija on antanut riidassa yhden sovintoehdotuksen tammi-helmikuun 2018 vaihteessa, mutta sen pohjalta ei syntynyt sopua Pron ja Nousun hylättyä ehdotuksen.

Riitaa on soviteltu tämänkin jälkeen, mutta valtakunnansovittelijan mukaan tilanne on ollut edelleen täysin jumissa, eikä sovittelun jatkamiselle ole ollut viime tapaamisen jälkeen edellytyksiä.

Riidan ytimessä on viikonlopputyön tekeminen ja sen ehdot rahoitusalalla. Työntekijät haluavat edistää viikonlopputyötä paikallisen sopimisen kautta, kun taas työnantajat haluavat varmistaa viikonlopputyön tekemisen mahdollisuuden siinäkin tapauksessa, että paikallista sopimusta ei saada yritystasolla neuvoteltua.

Riidan osapuolet

Rahoitusalan työriidan osapuolet ovat palkansaajapuolella Ammattiliitto Pro ry, Ammattiliitto Nousu ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry. Työnantajapuolta edustavat Finanssiala ry ja Palvelualojen työnantajat Palta ry. Myös Danske Bankin työehtosopimus on työriidan kohteena. Tämän riidan osapuolet ovat Danske Bankin henkilöstöyhdistys Pro ry sekä Danske Bank.

Ilmoitetut työnseisaukset

Ammattiliitto Pro ry, Ammattiliitto Nousu ry ja Danske Bankin henkilöstöyhdistys Pro ry ovat ilmoittaneet työnseisauksia seuraavasti:

26.3. – 29.3.2018 OP-ryhmä

3.4. – 6.4.2018 Nordea

9.4. – 12.4.2018 Muut alan yritykset

Rahoitusalan ylempiä toimihenkilöitä edustava YTN ry ei ole ilmoittanut työnseisauksista, mutta on sopimuksen osapuolena mukana sovittelussa.