Det finns risk för nya arbetsinställelser inom finansbranschen fr.o.m. den 26 mars 2018, medlingen fortsätter den 16 mars 2018

Utgivningsdatum 13.3.2018 10.48 | Publicerad på svenska 13.3.2018 kl. 15.42
Nyhet

Fackförbundet Pro rf, Fackförbundet Nousu rf och Danske Bankin henkilöstöyhdistys Pro ry varslade söndagen den 11 mars 2018 om flera arbetsinställelser.

Riksförlikningsman Minna Helle har kallat parterna i arbetstvisten till medling fredagen den 16 mars 2018 kl. 10.

En lång och svår tvist

Den exceptionellt långdragna arbetstvisten har varit föremål för medling sedan december 2017. De tidigare arbetsinställelserna genomfördes 28–29.12.2017. Riksförlikningsmannen lämnade ett förlikningsförslag i tvisten vid månadsskiftet januari–februari, men ingen uppgörelse kunde nås, eftersom Pro och Nousu förkastade förslaget.

Tvisten har medlats även därefter, men enligt riksförlikningsmannen har läget fortfarande varit helt låst, och det har inte funnits förutsättningar att fortsätta medlingen efter förra mötet.

Kärnfrågan i tvisten är utförandet av veckoslutsarbete och villkoren för det inom finansbranschen. Arbetstagarna vill främja veckoslutsarbete genom lokala avtal, medan arbetsgivarna vill säkerställa möjligheten att låta utföra veckoslutsarbete även i det fall att ett lokalt avtal inte kan förhandlas fram på företagsnivå.

Parterna i tvisten

Parterna i arbetstvisten inom finansbranschen är på löntagarsidan Fackförbundet Pro rf, Fackförbundet Nousu rf och De Högre Tjänstemännen YTN rf. Arbetsgivarsidan representeras av Finanssiala ry och Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf. Arbetstvisten gäller även kollektivavtalet för Danske Bank. Parter i den tvisten är Danske Bankin henkilöstöyhdistys Pro ry och Danske Bank.

Arbetsinställelser som det varslats om

Fackförbundet Pro rf, Fackförbundet Nousu rf och Danske Bankin henkilöstöyhdistys Pro ry har varslat om följande arbetsinställelser:

26.3–29.3.2018 OP-gruppen

3.4–6.4.2018 Nordea

9.4–12.4.2018 Andra företag inom branschen

YTN rf, som företräder högre tjänstemän inom finansbranschen, har inte varslat om arbetsinställelser, men är med i medlingen som en avtalspart.