Uppgörelse i arbetstvisten inom bevakningsbranschen – alla konfliktåtgärder avblåsta

Utgivningsdatum 20.4.2022 15.03 | Publicerad på svenska 20.4.2022 kl. 15.07

Samtliga parter i arbetstvisten har godkänt riksförlikningsmannens förlikningsförslag av den 19. april 2022.

Den hotande strejken den 25.–27.4.2022 i Securitas i samband med arbetstvisten inhiberas.

Det avtal som nåtts är i kraft till och med den 31. mars 2024. Den genomsnittliga kostnadseffekten av lönejusteringarna på hela bevakningsbranschens nivå följer den linje som uppkommit under förhandlingsomgången på förbundsnivå.

Parter i arbetstvisten var Servicefacket PAM rf samt Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf.

Förlikningsförslaget kan läsas här (endast på finska).