Viikolla 14 Paperiliiton ja UPM:n työriidan sovittelussa sovittelija Leo Suomaan johdolla

Julkaisuajankohta 9.4.2022 8.31

käydyissä neuvotteluissa todettiin, että yhden liiketoiminta-alueen osalta osapuolten kannat ovat lähentymisestään huolimatta edelleen varsin kaukana toisistaan ja että tämän liiketoiminta-alueen osalta sovittelun välitön jatkaminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Tämän jälkeen sovittelijan johdolla käydyssä neuvottelussa todettiin, että Paperiliitto ja UPM pyrkivät kuitenkin nyt neljää muuta liiketoiminta-aluetta koskevien työriitojen sopimiseen ja lakkojen lopettamiseen ottaen huomioon, että niistä yhdestä sovittelija on jo tehnyt sovintoehdotuksen ja pyytänyt siihen vastaukset 14.4.2022.