Virkariitalautakunnat vuosille 2019–2021

Julkaisuajankohta 17.1.2019 10.41
Uutinen

Kunnallisen virkariitalautakunnan puheenjohtajana toimii henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Lievonen ja varapuheenjohtajana edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi. Valtion virkariitalautakunnan puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö Anita Lehikoinen ja varapuheenjohtajana neuvottelupäällikkö Kirsi Venäläinen.

Valtakunnansovittelija on nimennyt kunnallisen virkariitalautakunnan ja valtion virkariitalautakunnan vuosille 2019–2021 ja ne ovat järjestäytyneet. Valtakunnansovittelija nimeää lautakuntien jäsenet työmarkkinaosapuolten ehdotuksesta. Kummassakin lautakunnassa on kahdeksan jäsentä.

Virkaehtosopimusosapuolet voivat saattaa työtaistelutoimenpiteen virkariitalautakunnan käsittelyyn, jos ne katsovat, että toimenpide voi saattaa yhteiskunnan tärkeät toiminnat vakavaan häiriötilaan, eikä neuvotteluissa ole päästy yksimielisyyteen työtaistelutoimenpiteestä luopumisesta tai sen rajoittamisesta. Virkariitalautakunnan käsittely lykkää työtaistelutoimenpiteen alkamista tai laajentamista kahdella viikolla.

Virkariitalautakunnat perustuvat virkaehtosopimuslakeihin, eivätkä yksityisen sektorin työtaistelutoimenpiteet tai julkisen sektorin työsuhteisia koskevat työtaistelutoimenpiteet kuulu niiden toimivaltaan.

Valtion virkariitalautakunta on kokoontunut viimeksi vuonna 2010 rajavartijoiden työtaistelu-uhan yhteydessä. Kunnallinen virkariitalautakunta on kokoontunut viimeksi lääkärilakon yhteydessä vuonna 2001.

Kunnallisen virkariitalautakunnan kokoonpano on nähtävissä tästä

Valtion virkariitalautakunnan kokoonpano on nähtävissä tästä