Tjänstetvistsnämnderna 2019–2021

Utgivningsdatum 17.1.2019 10.41 | Publicerad på svenska 17.1.2019 kl. 10.48
Nyhet

Kommunala tjänstetvistsnämndens ordförande är personaldirektören Kirsi-Marja Lievonen och dess vice ordförande är intressebevakningsledaren Else-Mai Kirvesniemi. Ordförande för statens tjänstetvistsnämnd är kanslichefen Anita Lehikoinen och dess vice ordförande är förhandlingschefen Kirsi Venäläinen.

Kommunala tjänstetvistsnämnden och statens tjänstetvistsnämnd för perioden 2019–2021 har utsetts av riksförlikningsmannen och de har konstituerat sig. Riksförlikningsmannen utser tjänstetvistsnämndernas medlemmar på förslag av arbetsmarknadsparterna. Vardera tjänstetvistsnämnden har åtta medlemmar.

Parterna i ett tjänstekollektivavtal kan hänskjuta en stridsåtgärd till tjänstetvistsnämnden för handläggning, om de anser att stridsåtgärden kan åstadkomma allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner och man vid förhandlingar inte har kunnat nå enighet om avstående från eller begränsning av stridsåtgärden. Tjänstetvistsnämndens handläggning skjuter upp inledandet eller utvidgningen av stridsåtgärden med två veckor.

Tjänstetvistsnämnderna grundar sig på lagarna om tjänstekollektivavtal, och deras behörighet omfattar inte stridsåtgärder inom den privata sektorn eller stridsåtgärder som gäller anställda i arbetsavtalsförhållande inom den offentliga sektorn.

Statens tjänstetvistsnämnd sammankallades senast i samband med gränsbevakarnas hot om arbetskonflikt 2010. Kommunala tjänstetvistsnämnden sammankallades senast i samband med läkarstrejken 2001.

Kommunala tjänstetvistsnämndens sammansättning kan läsas här (endast på finska)

Statens tjänstetvistsnämndens sammansättning kan läsas här (endast på finska)