Helsingin yliopistoa uhkaa työnseisaus 28.2.2018

13.2.2018 10.34
Uutinen

Työnseisauksesta ilmoittivat JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry. Työnseisauksen syynä ovat jumiutuneet työehtosopimusneuvottelut.

Työtaistelu toteutetaan ilmoituksen mukaan Helsingin yliopistossa 28.2.2018 klo 0.00 – 24.00. Lakkoon osallistuvat ilmoituksen mukaan kaikki yliopistojen yleisen työehtosopimuksen piiriin kuuluvat ilmoittajajärjestöjen jäsenet. Työtaistelun ulkopuolelle jäävät tehtävät on lueteltu uutisen lopussa.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ovat ilmoittaneet työnseisauksen syyksi yliopistojen työehtosopimuksen aikaansaamisen.

Työnantajaosapuolena työriidassa on Sivistystyönantajat ry.

Valtakunnansovittelija Minna Helle on yhteydessä työriidan osapuoliin ja päättää jatkotoimista sen jälkeen.

Työnseisauksen ulkopuolelle työnseisausilmoituksessa rajatut tehtävät:

  1. Lakon ulkopuolelle jää ihmisten, eläinten, näytteiden ja elävien kokoelmien välttämätön hoito, työehtosopimuksen 4. Luvun 20 §:n mukainen IT-päivystys sekä atk-runkopalvelujen välttämätön hoito siltä osin kuin kiinteistöjen ja elävän aineiston välitön turvallisuus on niistä riippuvainen. Lisäksi lakon ulkopuolelle jää sellainen tutkimustyö, jonka keskeyttämisestä aiheutuisi huomattavaa vahinkoa (esimerkiksi pitkäkestoinen tutkimussarja katkeaisi).
  2. Lakon ulkopuolelle jätetään ulkomailla töissä tai konferenssissa olevat.
  3. Lakon ulkopuolelle jätetään väittelijä, vastaväittelijä ja kustos.
  4. Lakon ulkopuolelle jätetään yliopistojen vararehtorit.

Helsingin yliopiston osalta yliopiston yleisen työehtosopimuksen mukaisia työnantajaedustajia ja näin ollen lakon ulkopuolella olevia ovat kansleri, rehtori, hallintojohtaja ja henkilöstöjohtaja.

Lakon ulkopuolelle rajataan seuraavien jukolaisten järjestöjen jäsenet: Akavan yleinen ryhmä ry.