Varsel om arbetsinställelse vid Helsingfors universitet den 28 februari

13.2.2018 10.34 | Publicerad på svenska 13.2.2018 kl. 14.57
Nyhet

FOSU rf, Pardia rf och JHL rf har varslat om en arbetsinställelse vid Helsingfors universitet den 28 februari på grund av strandade kollektivavtalsförhandlingar.

Enligt varslet genomförs arbetsinställelsen vid Helsingfors universitet den 28 februari kl. 0.00–24.00. Alla de som är medlemmar i de fackförbund som lämnat varslet och som omfattas av det allmänna kollektivavtalet för universiteten deltar enligt varslet i strejken. I slutet av denna nyhet finns en förteckning över de arbetsuppgifter som lämnats utanför strejken.

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Löntagarorganisationen Pardia rf och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf har som orsak till arbetsinställelsen uppgett att man vill få till stånd ett kollektivavtal för universiteten.

Arbetsgivarpart i arbetstvisten är Bildningsarbetsgivarna rf.

Riksförlikningsman Minna Helle tar kontakt med parterna i arbetstvisten och beslutar därefter om fortsatta åtgärder.

Arbetsuppgifter som enligt varslet har lämnats utanför arbetsinställelsen:

1. Strejken omfattar inte nödvändig skötsel av människor, djur, prover och levande samlingar, sådan it-jour som avses i 4 kap. 20 § i kollektivavtalet samt nödvändig skötsel av grundläggande it-tjänster till den del som fastigheters och levande materials omedelbara säkerhet är beroende av dem. Strejken omfattar inte heller forskningsarbete där ett avbrott kan medföra betydande skada (t.ex. att en långvarig forskningsserie bryts).

2. Strejken omfattar inte heller sådana som befinner sig utomlands i arbete eller på konferens.

3. Strejken omfattar inte disputander, opponenter och kustoser.

4. Strejken omfattar inte universitetets prorektorer.

Helsingfors universitets kansler, rektor, förvaltningsdirektör och personaldirektör är sådana företrädare för arbetsgivaren som avses i det allmänna kollektivavtalet för universiteten och därmed deltar de inte heller i strejken.

Strejken omfattar inte medlemmar i följande förening som representeras av FOSU: Akavan yleinen ryhmä ry.