Poliittinen työnseisaus 2.2.2018 – valtakunnansovittelijalle ilmoituksen tehneet ammattiliitot

1.2.2018 8.40
Uutinen

Poliittinen työtaistelu ei kuulu työriitojen sovittelun piiriin.

Seuraavat ammattiliitot ovat ilmoittaneet valtakunnansovittelijan toimistoon poliittiseen työnseisaukseen/mielenilmaisuun 2.2.2018 osallistumisesta:

Akavan Erityisalat ry

Ammattiliitto Pro

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

Insinööriliitto ry

Ilmailualan Unioni ry

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry

Rakennusliitto ry

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Teollisuusliitto ry

Tieteentekijöiden Liitto ry

Toimihenkilöliitto ERTO ry

Lista ei välttämättä kata kaikkia työnseisaukseen osallistuvia liittoja. Poliittisiin työtaisteluihin ei liity lakiin perustuvaa ilmoitusvelvollisuutta, toisin kuin työmarkkinariidoista johtuviin työnseisauksiin. Useat liitot noudattavat poliittisissa mielenilmauksissa neljän vuorokauden ennakkoilmoitusaikaa, jonka tausta on työmarkkinajärjestöjen välisissä sopimuksissa. Poliittisista työnseisauksista ilmoitetaan käytännössä myös valtakunnansovittelijalle, vaikka työnseisaus ei kuulu sovittelijan toimivallan piiriin.

Poliittisen työnseisauksen tavoitteena on vaikuttaa poliittisiin päätöksentekijöihin. Työnseisauksen syy on siten työmarkkinakentän ulkopuolella olevissa asioissa. Poliittiset työnseisaukset eivät edellä mainituista syistä kuulu työriitojen sovittelun piiriin, eikä valtakunnansovittelija puutu niihin. Niitä ei siten koske myöskään työriitojen sovittelusta annetun lain mukainen 14 vuorokauden ennakkoilmoitusaika.