Politisk arbetsinställelse 2.2.2018 – fackförbund som underrättat riksförlikningsmannen om deltagande

1.2.2018 8.40 | Publicerad på svenska 1.2.2018 kl. 14.17
Nyhet

Politiska arbetskonflikter omfattas inte av medling i arbetstvister.

Följande fackförbund har meddelat riksförlikningsmannens byrå att de kommer att delta i den politiska arbetsinställelsen den 2 februari 2018:

Akavas Specialorganisationer rf

Fackförbundet Pro rf

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

Ingenjörsförbundet rf

Luftfartsunionen rf

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf

Servicefacket PAM rf

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry

Byggnadsförbundet rf

Finlands Livsmedelsarbetareförbund FLF rf

Industrifacket rf

Tieteentekijöiden Liitto – Forskarförbundet ry

Tjänstemannaförbundet för Specialbranscher ERTO rf

Förteckningen innehåller inte nödvändigtvis alla förbund som kommer att delta i arbetsinställelsen. Till skillnad från arbetsinställelser på grund av tvister på arbetsmarknaden finns det ingen lagstadgad skyldighet att meddela om politiska arbetskonflikter. Vid politiska åsiktsyttringar lämnar de flesta förbund dock ett meddelande fyra dygn på förhand. Bakgrunden till detta är avtal mellan arbetsmarknadens organisationer. I praktiken underrättas också riksförlikningsmannen om politiska arbetsinställelser, trots att de inte hör till förlikningsmannens behörighet.

En politisk arbetsinställelse syftar till att påverka politiska beslutsfattare. Orsaken till arbetsinställelsen är således omständigheter utanför arbetsmarknaden. På grund av de nämnda orsakerna omfattas politiska arbetsinställelser inte av medling i arbetstvister, och riksförlikningsmannen ingriper inte i dem. För politiska arbetsinställelser gäller därmed inte heller förutsättningen enligt lagen om medling i arbetstvister att förhandsmeddelande ska lämnas 14 dygn före inställelsen.