Anu Sajavaara utnämnd till riksförlikningsman

Valtakunnansovittelijan toimistoarbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2022 10.35
Pressmeddelande
Anu Sajavaara

Juris kandidat Anu Sajavaara har utnämnts till riksförlikningsman för tiden 6.8.2022–5.8.2026. Statsrådet beslutade om utnämningen 22.6.2022.

”Riksförlikningsmannens roll är särskilt viktig i detta arbetsmarknadsläge. Vi fick bra sökande till tjänsten. Vid valet hörde vi arbetsmarknadsorganisationer och i Sajavaara får vi en person med gedigen förhandlingskompetens”, kommenterar arbetsminister Tuula Haatainen

Sajavaara har under 23 års tid haft uppgifter på förbunds- och centralorganisationsnivå om arbetsmarknadens funktion som är centrala med tanke på tjänstens uppgifter. För närvarande är Sajavaara förhandlingsdirektör för Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf. Dessförinnan har hon varit branschchef 2019–2021 och arbetsmarknadschef 2013–2019 för Palta.

Tidigare har Sajavaara varit expert vid Finlands Näringsliv rf 2005–2013 och arbetsmarknadsombud för Arbetsgivarföreningen för transport- och specialbranscher rf 1999–2005. Före detta har hon bl.a. varit forskare vid Jyväskylä universitet, juristlingvist vid Europeiska unionens domstol och i Europeiska unionens råd samt arbetat med sakkunniguppgifter vid handels- och industriministeriet och justitieministeriet.

Tjänsten som riksförlikningsman söktes av fem personer. 

Riksförlikningsmannens byrå finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet. Riksförlikningsmannen är chef för byrån och för förlikningsverksamheten. Utöver riksförlikningsmannen hör även förlikningsmän i bisyssla till förlikningssystemet. De kan åta sig uppgifter för medling i arbetstvister enligt behov. 

Mer information:
Heidi Nummela, personal- och förvaltningsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7988 
Piritta Jokelainen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7353