Fem sökande till riksförlikningsman

Valtakunnansovittelijan toimistoarbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2022 16.27
Pressmeddelande

Fem personer sökte tjänsten som riksförlikningsman. Tjänsten tillsätts från och med den 6 augusti 2022 för fyra år.

Följande personer sökte tjänsten inom utsatt tid:

Liisa Hakala
Harri Hietala
Timo Kuukasjärvi
Peter Marks
Anu Sajavaara


Ansökningstiden gick ut den 25 maj 2022 kl. 16.15. Vi uppdaterar vid behov förteckningen över sökande i fråga om ansökningar som lämnats in inom utsatt tid och som kommer senare via posten eller registratorskontorets kontaktpunkt.

Riksförlikningsmannens byrå finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet. Riksförlikningsmannen är chef för byrån och för förlikningsverksamheten. Utöver riksförlikningsmannen hör även förlikningsmän i bisyssla till förlikningssystemet. De kan åta sig uppgifter för medling i arbetstvister enligt behov.


Ytterligare information:
personal- och förvaltningsdirektör Heidi Nummela, ANM, tfn 029 504 7988