Jukka Ahtela fortsätter som förlikningsman

Valtakunnansovittelijan toimistoarbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 18.3.2021 14.11
Pressmeddelande

Vicehäradshövding Jukka Ahtela fortsätter som förlikningsman under en treårsperiod med början 1.4.2021. Han fortsätter också som ställföreträdare för riksförlikningsmannen. Statsrådet förordnade en förlikningsman till uppdraget 18.3.2021.

Riksförlikningsmannens byrå är ett oberoende ämbetsverk som finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet. Riksförlikningsmannen är chef för ämbetsverket. Utöver riksförlikningsmannen hör även förlikningsmän i bisyssla till förlikningssystemet, som åtar sig uppgifter för medling i arbetstvister enligt behov.