Andra medlingsbudet förkastat i arbetstvisten gällande anställda inom ICT-sektorn

Utgivningsdatum 9.5.2022 9.04 | Publicerad på svenska 10.5.2022 kl. 8.38

Fackförbundet Pro rf förkastade det andra medlingsbudet som förlikningsman Jukka Ahtela fredagen den 6 maj 2022 gav i arbetstvisten gällande anställda inom ICT-sektorn. Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf godkände medlingsbudet.

Arbetsinställelserna i företag som omfattas av kollektivavtalet för anställda inom ICT-sektorn har meddelats fortsätta måndagen den 9 maj 2022 kl. 6.00 och sluta söndagen den 22 maj 2022 kl. 23.59.
Det förkastade medlingsbudet finns till påseende på finska här