Angivelser gällande arbetstvister för teknologiindustrin och kemiindustrin

Utgivningsdatum 17.1.2023 16.48
Nyhet

Riksförlikningsmannen har idag mottagit följande angivelser gällande arbetstvister:

•    Industrifacket: arbetsinställelse 1-3 februari 2023 gällande vissa företag inom teknologiindustrin, kemiindustrin, plastproduktsindustrin och kemiska produktsindustrin;
•    De Högre Tjänstemännen YTN: arbetsinställelse 1-3 februari 2023 gällande högre tjänstemän i vissa företag inom teknologiindustrin; 
•    Fackförbundet Pro: arbetsinställelse 1-3 februari 2023 gällande tjänstemän i vissa företag inom teknologiindustrin och planering- och konsultbranschen.


Riksförlikningsmannen har varit i kontakt med arbetstvistens parter och påbörjar medlingen så fort som möjligt.
 

Nyhet