Hoppa till innehåll

Ingen uppgörelse i arbetstvisten inom flygtrafikledning

4.1.2019 13.16 | Publicerad på svenska 4.1.2019 kl. 13.20
Nyhet

Suomen Lennonjohtajien Yhdistys (SLJY) ry har lämnat ett meddelande till riksförlikningsmannen om arbetsinställelse fredagen den 4 januari 2019 kl. 15.00–17.00. Efter det pågår arbetsinställelse varje torsdag kl. 13.00–15.00.

Förhandlingarna mellan Suomen Lennonjohtajien yhdistys (SLJY) och Servicebranschernas arbetsgivare (PALTA) har varit på gång över ett år och arbetstvisten har medlats också under riksförlikningsman. Det har medlats i arbetstvisten torsdagen den 3. januari 2019 men ingen lösning har nåtts. Att medlingsförsöken inte gett resultat innebär att den arbetsinställelsen som det varslats om genomförs 4. januari 2019 kl. 15.00–17.00. Någon tid för ny medlingsförhandling har tills vidare inte avtalats. Medlingen fortsätter dock genast när det finns förutsättningar att fortsätta.

Riksförlikningsman Vuokko Piekkala ser att situationen är besvärligt, men medlingsförslag förutsätter att lösningen vore tänkbar. Meningsskiljaktigheterna mellan parterna är så stora att det inte går att lösa tvisten än.