Förhandlingsresultat i arbetstvisten mellan Puolustuskiinteistöt och Elförbundet

Utgivningsdatum 1.6.2022 9.33 | Publicerad på svenska 1.6.2022 kl. 9.36

Elförbundet och Puolustuskiinteistöt nådde igår ett förhandlingsresultat vid medlingsförhandlingarna. 

Puolustuskiinteistöt har godkänt förhandlingsresultatet. Elförbundets styrelse beslutar huruvida den ska godkänna förhandlingsresultatet när den håller möte under onsdagen.

Elförbundet har varslat om en arbetsinställelse inom Puolustuskiinteistöt som ska börja den 13 juni 2022. Arbetsinställelsen inhiberas, om Elbörbundets styrelse godkänner förhandlingsresultatet.