Förlikning i arbetskonflikten mellan Industrifacket och Sievi Element Oy

Utgivningsdatum 22.9.2022 11.28 | Publicerad på svenska 22.9.2022 kl. 14.07
Pressmeddelande

Parterna har i dag med hjälp av en förlikningsman nått samförstånd i arbetskonflikten mellan Industrifacket rf och Sievi Element Oy.

 I och med att samförstånd uppnåtts upphör alla stridsåtgärder som riktats mot företaget.