Förlikningen avbruten i arbetstvisten gällande anställda inom ICT-sektorn – arbetsinställelsen börjar måndagen den 25 april 2022.

Utgivningsdatum 24.4.2022 19.44 | Publicerad på svenska 25.4.2022 kl. 10.50

Förlikningsman Jukka Ahtela medlade idag i arbetstvisten gällande anställda inom ICT-sektorn. Parterna – Fackförbundet Pro rf och Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf – visade sig dock ha så olika ståndpunkter att förutsättningar för ett medlingsbud inte fanns.

De av Fackförbundet Pro rf aviserade arbetsinställelserna inom företag som omfattas av kollektivavtalet för ICT-sektorn börjar måndagen den 25 april 2022 kl. 06.00. Arbetsinställelserna har anmälts sluta söndagen den 8 maj 2022 kl. 23.59.
Samtidigt meddelade Fackförbundet Pro rf om en ny arbetsinställelse som hotar inom ICT-sektorn och som ska börja måndagen den 9 maj 2022 kl. 06.00 och sluta söndagen den 22 maj kl 23.59.