Förlikningsförslag i arbetstvisten inom kommunal sektorn 29.3.2022

Utgivningsdatum 29.3.2022 21.00 | Publicerad på svenska 29.3.2022 kl. 21.03

Parterna ska lämna sina svar på riksförlikningsmannens förlikningsförslag onsdagen den 30 mars kl. 18.00.

Riksförlikningsmannen lämnade förlikningsförslaget till parterna i arbetstvisten i dag.  Parterna -  JHL, JUKO, Jyty, Tehy och SuPer samt KT - ska lämna sina svar på förslaget den 30 mars 2022.

Parterna kan antingen godkänna eller förkasta förslaget.