Igen uppgörelse i arbetstvisten inom Finska Ken-nelklubben

22.10.2020 10.12 | Publicerad på svenska 22.10.2020 kl. 10.32

Tjänstemannaförbundet ERTO rf har lämnat meddelande om arbetsinställelser inom Finska Ken-nelklubben. Den sista arbetsinställelsen kommer att ändas den 30. november 2020 kl. 23.59.

Arbetstvisten mellan Tjänstemannaförbundet ERTO rf och Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf har medlats under riksförlikningsmannen. Meningsskiljaktigheterna mellan parterna om kollektivavtalet är så stora att det inte går att lösa tvisten än. ERTO vill förnya Kollektivavtalet hos Finska Kennelklubben enligt den linje som uppkommit under förhandlingsomgången på förbundsnivå. Finska Kennelklubben och PALTA vill inte ha ett nytt kollektivavtal.