Igen uppgörelse i arbetstvisten inom Finska Kennel-klubben

1.9.2020 13.54 | Publicerad på svenska 1.9.2020 kl. 14.35

Tjänstemannaförbundet ERTO rf har lämnat ett meddelande om arbetsinställelse inom Finska Kennelklubben under tiden 2.9.2020 kl. 00.01 – 16.9.2020 kl. 23.59.

Arbetstvisten mellan Tjänstemannaförbundet ERTO rf och Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf har medlats under riksförlikningsmannen. Att medlingsförsöken inte gett resultat innebär att den arbetsinställelsen som det varslats om genomförs 2. - 16. september 2020.

Riksförlikningsman Vuokko Piekkala ser att situationen är besvärligt, men medlingsförslag förutsätter att lösningen vore tänkbar. Man har arbetat att få resultat men meningsskiljaktigheterna mellan parterna om kollektivavtalet är så stora att det inte går att lösa tvisten än.