Igen uppgörelse i arbetstvisten inom Suomen Kotidata

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 10.8.2020 11.15
Nyhet

Fackförbundet Pro har lämnat ett meddelande om arbetsinställelse inom Suomen Kotidata under tiden 12.8.2020 kl. 06.00 – 14.8.2020 kl. 23.59.

Fackförbundet Pro har lämnat ett meddelande om arbetsinställelse inom Suomen Kotidata under tiden 12.8.2020 kl. 06.00 – 14.8.2020 kl. 23.59.

Arbetstvisten mellan Fackförbundet Pro och Finsk Handel har medlats under riksförlikningsman. Att medlingsförsöken inte gett resultat innebär att de arbetsinställelser som det varslats om genomförs 12. - 14. augusti 2020.

Riksförlikningsman Vuokko Piekkala ser att situationen är besvärligt, men medlingsförslag förutsätter att lösningen vore tänkbar. Man har arbetat att få resultat men meningsskiljaktigheterna mellan parterna om kollektivavtalets omfattning är så stora att det inte går att lösa tvisten än. Man väntar på att få ärendet till Arbetsdomstolen.