Igen uppgörelse i arbetstvisten inom Suomen Kotidata

Utgivningsdatum 10.11.2020 11.54 | Publicerad på svenska 10.11.2020 kl. 12.02

Parterna i arbetstvisten är på löntagarsidan Fackförbundet Pro och på arbetsgivarsidan Suomen Kotidata Oy. Andra parterna i tvisten är Finska Handel och Servicefacket PAM.

- Medlingen har inletts vid ett låst nolläge. Man har försökt att lösa tvisten mellan Fackförbundet Pro och Suomen Kotidata i företaget och det har medlats under riksförlikningsmannen också. Inga framsteg har gjorts under förhandlingarna.

- Det finns inga förutsättningar att fortsätta medlingen, eftersom alla möjligheter att komma framåt i förhandlingarna har gåtts igenom, beklagar Piekkala.