Medlingen i den arbetstvist som gäller isbrytare och kombiisbrytare och den arbetstvist som gäller utrikesfarten fortsätter denna vecka

Utgivningsdatum 13.3.2018 10.56 | Publicerad på svenska 13.3.2018 kl. 11.05
Nyhet

Isbrytare och kombiisbrytare hotas av en arbetsinställelse av däcksbefälet med början den 21 mars 2018 kl. 14 och utrikesfarten hotas av däcksbefälets arbetsinställelse med början den 23 mars 2018 kl. 6.

Riksförlikningsman Minna Helle medlade i dag i arbetstvisterna mellan Finlands Skeppsbefälsförbund rf och Rederierna i Finland.

Medlingen i den arbetstvist som gäller isbrytare och kombiisbrytare fortsätter tisdagen den 13 mars 2018 kl. 14 och medlingen i den arbetstvist som gäller utrikesfarten onsdagen den 14 mars 2018 kl. 16.