Förhandlingsresultat i arbetstvisten mellan Finlands Journalistförbund och Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA den 4.3.2020

Utgivningsdatum 4.3.2020 19.02 | Publicerad på svenska 4.3.2020 kl. 19.04
Nyhet

Arbetsinställelsen avblåses, om båda parterna godkänner förhandlingsresultatet.

Finlands Journalistförbund rf och Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf nådde för en stund sedan ett förhandlingsresultat vid medlingsförhandlingarna om den arbetstvist som gäller MTV:s innehållsarbetares kollektivavtal. Parternas styrelser beslutar huruvida de ska godkänna förhandlingsresultatet när de håller möte under de närmaste dagarna.

Medlingen i arbetstvisten fortsatte förra veckan och i dag under ledning av riksförlikningsmannen.

Finlands Journalistförbund har varslat om en arbetsinställelse inom MTV som genomförs den 10 mars 2020 kl. 16.00 – 17 mars 2020 kl. 16.00. Arbetsinställelsen inhiberas, om båda parternas styrelser godkänner förhandlingsresultatet.

När läget klarnat informerar riksförlikningsmannens byrå och parterna om besluten och hur det blir med den arbetsinställelse som det varslats om till den 10 mars.