Uppgörelse inom den privata socialservicebranschen, strejkerna avblåsta

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 5.3.2018 17.09 | Publicerad på svenska 6.3.2018 kl. 9.34
Nyhet

Alla fem parter i arbetstvisten inom den privata socialservicebranschen har godkänt riksförlikningsman Minna Helles förlikningsförslag.

Att man nått en uppgörelse innebär att alla arbetskonflikter som det varslats om inom den privata socialservicebranschen inhiberas. Den första strejk som det hade varslats om skulle ha infallit den 7–8 mars och omfattat privata daghem. Strejken skulle nästa vecka ha kunnat utvidgas även till andra privata omvårdnadstjänster.

Hälso- och socialvårdens förhandlingsorganisation TSN rf (ERTO rf-Super rf-Tehy rf), Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf, Neuvottelujärjestö Jyty-Pardia-STHL ry och Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf, som representerar arbetstagarsidan, och Hyvinvointialan liitto ry, som representerar arbetsgivarsidan, lämnade i dag kl. 17 sina svar om det förlikningsförslag som riksförlikningsman Minna Helle lämnade natten till måndagen den 5 mars.

Innehållet i uppgörelsen

Det avtal som nåtts gäller i 26 månader, dvs. till och med den 31 mars 2020. Avtalet innehåller löneförhöjningar om sammanlagt 3,47 %, vilket motsvarar den linje som följts under förhandlingsomgången på förbundsnivå. En del av löneförhöjningarna riktas till tabellönernas nedre gränser för att korrigera minimilönerna inom branschen. Dessutom har det avtalats om fortsatt arbete för att utveckla lönesättningen inom branschen.

Avtalet innehåller också flera ändringar som gäller annat än lönerna. Ställningen för arbetstagare som arbetar enligt avtal med varierande arbetstid ska förtydligas. Prövotiden vid anställning är i fortsättningen sex månader lång.

Förlikningsförslaget i sin helhet kan läsas här (endast på finska):