Hoppa till innehåll

Ingen arbetskonflikt inom Kemibranschen den 10 februari 2020

6.2.2020 18.41
Nyhet

Industrifacket rf och Kemibranschen (Kemianteollisuus ry, Muoviteollisuus ry, Kumiteollisuus ry ja Lasikeraaminen teollisuus LT ry) har godkänt det uppkomna förhandlingsresultatet.

Detta innebär att den arbetskonflikt omfattande kemibranschen som var planerad att inledas den 10 februari kl. 00.00 inte blir av.

Medlingsförhandlingar i arbetstvisten har förts under riksförlikningsmannens ledning. Parterna kom fram till ett förhandlingsresultat i samband med medlingsförhandlingarna onsdagen den 5 februari, och inget förlikningsförslag behövdes. Båda parternas ledning har godkänt förhandlingsresultatet, och alla konfliktåtgärder har inhiberats.

Det nya kollektivavtalet gäller till och med den 31 december 2021. Parterna informerar mer ingående om innehållet i avtalet.