Arbetsinställelsen inom flygtrafikservicen verkställs på fredag 10.3

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 9.3.2017 13.21 | Publicerad på svenska 9.3.2017 kl. 15.59
Nyhet

Det finns inte heller i dagens läge förutsättningar att hitta en lösning på arbetstvisten som gäller Airpro Oy. En förlängning av tvisten hotar.

Luftfartsunionen IAU:s arbetsinställelse och sympatiåtgärder ser ut att bli genomförda på fredag 10.3.2017 kl. 15−19. Flygtrafikens markservice och säkerhetskontroll påverkas av arbetsinställelsen.

Det har pågått intensiv medling i tvisten mellan IAU och Airpro Oy/Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta. Medlingen avbröts dock i dag efter klockan tolv. Nästa förhandlingsmöte ska enligt överenskommelse äga rum måndagen den 13 mars 2017 kl. 10. Medlingen kan fortsättas också tidigare, om situationen förändras.

Riksförlikningsman Minna Helle är bekymrad över att arbetstvisten förlängs. Hon beskriver situationen som exceptionellt allvarlig.

- Trots allvarliga försök finns det inte i dagens läge heller några möjligheter att hitta en lösning på tvisten. Skillnaderna i synsätten mellan parterna är så stora att det t.ex. inte finns några förutsättningar att förelägga ett förlikningsförslag, säger riksförlikningsmannen.

- Kärnfrågan i arbetstvisten gäller vilket av de två kollektivavtalen som ska tillämpas på Airpros markservice: Det företagsspecifika kollektivavtal som gäller Airpro Oy, liksom hittills, eller det allmänt bindande kollektivavtal som gäller flygtrafikservicen. Tvisten är en principiell antingen−eller-fråga för båda parterna.

Vid Airpro Oy tillämpas ett företagsspecifikt kollektivavtal som för närvarande ingåtts mellan Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Löntagarorganisationen Pardia. Också Fackförbundet Pro anslöt sig till kollektivavtalet på basis av riksförlikningsmannens förlikningsförslag som godkändes förra veckan. Också IAU har varit part i avtalet ända tills den 31 januari 2017. Parter i det avtal som gäller flygtrafikservicen är IAU och Palta.

IAU har lämnat talrika varsel om arbetsinställelser

IAU:s varsel om arbetsinställelse omfattar Airpro Oy:s alla funktioner. Tidpunkterna för IAU:s anmälda, kommande arbetsinställelser är följande:

 • fredag 10.3.2017 kl. 15.00 – 19.00
 • tisdag 14.3.2017 kl. 03.00 – 09.00
 • fredag 17.3.2017 kl. 15.00 – 19.00
 • onsdag 22.3.2017 kl. 14.00– 18.00
 • torsdag 23.3.2017 kl. 14.00 – 18.00
 • fredag 24.3.2017 kl. 14.00 – 18.00

IAU har dessutom meddelat om sympatiåtgärder till stöd för arbetskonflikten för fredag 10.3.2017. Enligt meddelandet deltar IAU:s medlemmar i sympatiåtgärderna enligt följande:

 • kl. 15.00 – 19.00          HUB logistics Aviation Oy, alla funktioner
 • kl. 15.00 – 19.00          LSG Sky Chefs Finland Oy, samtliga funktioner
 • kl. 15.00 – 19.00          Aviator Finland Oy, samtliga funktioner
 • kl. 15.00 – 19.00          Swissport Finland Oy, alla funktioner med undantag av underhåll och reparation av markmateriel
 • kl. 15.00 – 19.00          RTG Ground Handling Oy, allt arbete som hänför sig till Airpro Oy:s funktioner