Leo Suomaa förlikningsman från och med den 1 mars

Utgivningsdatum 3.3.2020 15.04 | Publicerad på svenska 3.3.2020 kl. 15.08
Nyhet

Leo Suomaa är en ny förlikningsman med uppgiften som bisyssla. Andra förlikningsmän med uppgiften som bisyssla är Jukka Ahtela och Janne Metsämäki. De sköter enskilda uppgifter för medling i arbetstvister på uppdrag av riksförlikningsmannen.

Statsrådet utnämnde diplomingenjör Leo Suomaa till förlikningsman för perioden 1 mars 2020–28 februari 2023. Janne Metsämäkis mandatperiod fortsätter till den 14 oktober 2020 och Jukka Ahtelas mandatperiod fortsätter till den 31 mars 2021. Ahtela är också ställföreträdare för riksförlikningsmannen. 

Leo Suomaa är en pensionerad före detta tjänsteman vid social- och hälsovårdsministeriet. Jukka Ahtela är ledande sakkunnig vid Consulting Oy och Janne Metsämäki är verkställande direktör för Sysselsättningsfonden Sysselsättningsfonden – Vår vd medlar i arbetstvisten inom fastighetsbranschen (på finska).

Jukka-Pekka Tyni är förlikningsman på Åland till och med den 15 februari 2021. Jukka-Pekka Tyni har tidigare varit anställd hos Ålands landskapsförvaltning. Vid utnämningen av förlikningsmannen på Åland ska arbetsmarknadsparterna på Åland höras.