Medlingen fortsätter nästa vecka, anmälningar om arbetstvister från PAM

Utgivningsdatum 22.1.2023 20.17 | Publicerad på svenska 22.1.2023 kl. 20.46
Nyhet

Riksförlikningsmannen fortsätter nästa vecka medlingen i arbetstvisterna i teknologiindustrins och den kemiska industrins avtalsbranscher, och medlingen väntas fortsätta hela veckan.

Riksförlikningsmannens byrå har idag mottagit anmälningar om arbetstvister från Servicefacket PAM rf.  PAM anmäler om arbetsinställelse från 6.2.2023 kl. 05.00 till 9.2.2023 kl. 05.00 omfattande arbetsuppgifter under handelns kollektivavtal och handelns ICT-tjänstemäns kollektivprotokoll i några av handelns logistikcentraler. Utöver detta anmäler PAM om arbetsinställser i vissa butiker och logistikcentraler från 9.2.2023 kl. 05.00 till 11.2.2023. kl. 05.00. 

Riksförlikningsmannen har kontaktat parterna i arbetstvisten och inleder medlingen så snart som möjligt. På riksförlikningsmannens twitterkonto informeras om hur medlingen fortskrider och om tidtabellen.
 

Nyhet