Medlingsbud givet gällande arbetstvisten inom den privata undervisningssektorn

Utgivningsdatum 29.4.2022 9.09 | Publicerad på svenska 29.4.2022 kl. 11.01

Förlikningsman Jukka Ahtela gav idag fredagen den 29 april 2022 ett medlingsbud gällande arbetstvisten inom den privata undervisningssektorn. Svaren ska inges idag senast kl. 20.00.

Parter i arbetstvisten är Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf, Fackförbundet Jyty rf och Bildningsarbetsgivarna Sivista rf.
De anmälda arbetsinställelserna i femton privata läroinrättningar främst i huvudstadsregionen har aviserats börja söndagen den 3 maj 2022 kl. 00.01.