Medlingsbud i arbetstvisten gällande anställda inom ICT-sektorn

Utgivningsdatum 6.5.2022 21.28 | Publicerad på svenska 9.5.2022 kl. 9.13

Förlikningsmannen lade ett medlingsbud åt parterna i arbetstvisten idag fredag. Parterna Fackförbundet Pro rf och Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf ger sina svar på budet lördagen den 7 maj kl. 16.00.

Parterna kan antingen godkänna eller förkasta budet.
Fackförbundet Pro rf har meddelat om fortsättning av arbetsinställelsen 9.5.2022–22.5.2022. Arbetsinställelsen gäller företag som omfattas av kollektivavtalet för anställda inom ICT-sektorn.