Medlingen i arbetstvisten inom den mekaniska skogsindustrin fortsätter på fredag 19.1.2018

Utgivningsdatum 17.1.2018 22.38 | Publicerad på svenska 18.1.2018 kl. 12.03
Nyhet

Arbetstagarsidan hotar med arbetsinställelse fr.o.m. 22.1.2018.

I dag försökte man under riksförlikningsman Minna Helles ledning nå en lösning på den arbetstvist som gäller kollektivavtalet för den mekaniska skogsindustrin. Förhandlingarna inleddes kl. 10 och pågick ända till kl. 22.30. Parter i arbetstvisten är Industrifacket rf och Skogsindustrin rf.

Parterna har olika syn på både löneuppgörelsen och flera andra frågor. Medlingen i arbetstvisten fortsätter fredagen den 19 januari 2018 kl. 11.

Industrifacket rf har varslat om arbetsinställelse inom den mekaniska skogsindustrin under tiden 22.1.2018 kl. 6–29.1.2018 kl. 05.59. En lista över de företag som omfattas av arbetsinställelsen finns i samband med en tidigare nyhet: http://valtakunnansovittelija.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/metsateollisuuteen-toinenkin-lakonuhka-tyotaistelut-uhkaavat-paperiteollisuutta-ja-mekaanista-metsateollisuutta