Uppgörelse i den arbetstvist som gällde maskinbefäl inom sjöfarten – ingen arbetsinställelse 9.3.2019

Utgivningsdatum 4.3.2019 14.07 | Publicerad på svenska 4.3.2019 kl. 15.02
Nyhet

Finlands Maskinbefälsförbund rf och Rederierna i Finland rf har godkänt det förlikningsförslag som förlikningsmannen Jukka Ahtela lämnade i natt.

Det betyder att de arbetsinställelser som Finlands Maskinbefälsförbund hade varslat om till lördag är avlysta.

Det godkända förlikningsförslaget kan läsas här och här (endast på finska)