Nytt strejkvarsel inom skogsindustrin – risk för arbetskonflikter inom pappersindustrin och den mekaniska skogsindustrin

5.1.2018 15.22 | Publicerad på svenska 8.1.2018 kl. 9.02
Nyhet

Det kan bli arbetsinställelse inom den mekaniska skogsindustrin den 22–29 januari 2018. Nästa vecka inleds medling i den arbetstvist som hotar tjänstemannaarbetet inom pappersindustrin den 17–24 januari 2018.

Industrifacket rf varslade i dag om en arbetsinställelse som avses omfatta den mekaniska skogsindustrin under tiden 22–29 januari 2018. De företag som omfattas av arbetsinställelsen anges i den bilaga som finns under denna nyhet. Kollektivavtalet för den mekaniska skogsindustrin mellan Industrifacket rf och Skogsindustrin rf löpte ut den 30 november 2017, och vid förhandlingar mellan parterna har inget samförstånd nåtts.

Riksförlikningsman Minna Helle tar kontakt med parterna i arbetstvisten och beslutar därefter om fortsatta åtgärder.

Tidigare denna vecka varslade Fackförbundet Pro om en arbetsinställelse som gäller tjänstemännen inom pappersindustrin och som är planerad att infalla den 17–24 januari 2018. Riksförlikningsmannen har kallat Fackförbundet Pro och Skogsindustrin rf till medlingsförhandlingar tisdagen den 9 januari 2018 kl. 10. Enligt varslet berör arbetsinställelsen alla företag som omfattas av tjänstemannaavtalet.

Utförligare information om vilka företag som omfattas av Industrifackets arbetsinställelse finns här (på finska):