Politisk arbetskonflikt hösten 2018 – fackförbund som underrättat riksförlikningsmannen om deltagande

Utgivningsdatum 22.10.2018 14.26 | Publicerad på svenska 22.10.2018 kl. 14.33
Nyhet

Politiska arbetskonflikter omfattas inte av medling i arbetstvister.

Följande fackförbund har meddelat riksförlikningsmannens byrå att de kommer att delta i den politiska arbetskonflikten:

Fackförbund:                                                               Tid:             

Övertidsförbud, skiftesbyteförbud:

Ammattiliitto Pro ry (bilaga)

17.9.2018 kl. 00.00, avslutas 25.10.2018 kl. 24.00

Ammattiliitto Pro ry, kiinteistöalan toimihenkilöt

3.10.2018 kl. 00.00 avslutas 23.10.2018 kl. 24.00

Ammattiliitto Pro ry, ahtausala

9.10.2018 kl 06.00, avslutas 28.10.2018 kl. 06.00

Ammattiliitto Pro ry, paperiteollisuus

25.10.2018 kl 00.00, avslutas 19.11.2018 kl. 00.00

Teollisuusliitto ry

17.9.2018 kl. 00.00 tills vidare

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

  • Kuntatyönantajat
  • Valtion työmarkkinalaitos
  • Avainta ry
  • Hyvinvointialan liitto
  • Kirkon työmarkkinalaitos
  • Palta ry

01.10.2018 kl. 00.00, avslutas 21.10.2018 klo 24.00

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (bilaga)

3.10.2018 kl. 00.00 avslutas 23.10.2018 kl. 24.00

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

  • Avainta ry
  • Hyvinvointiala liitto

8.10.2018 kl. 00.00 tills vidare

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

8.10.2018 kl. 00.00 tills vidare

Palkansaajajärjestö Pardia ry

10.10.2018 kl. 06.00 – 12.10.2018 kl. 23.59

Insinööriliitto

5.10.2018 kl. 00.00 tills vidare

Vakuutusväen liitto

18.10.2018 kl. 00.00 – 23.10. kl. 24.00

Tehy ry

22.10.2018 kl. 06.00 – 4.11.2018 kl. 23.59

Super ry

22.10.2018 kl. 06.00 – 4.11.2018 kl. 23.59

Toimihenkilöliitto Erto ry

22.10.2018 kl. 06.00 – 4.11.2018 kl. 23.59

Andra arbetskonflikter (politisk strejk):

JHL (bilaga)

22.10.2018 kl. 00.00 – 23.10.2018 kl. 24.00

Pro (bilaga)

25.10.2018 kl. 00.00 – 28.10.2018 kl. 00.00

Teollisuusliitto (bilaga)

25.10.2018 kl. 00.00 – 28.10.2018 kl. 00.00

Förteckningen innehåller inte nödvändigtvis alla förbund som kommer att delta i arbetsinställelsen. Till skillnad från arbetsinställelser på grund av tvister på arbetsmarknaden finns det ingen lagstadgad skyldighet att meddela om politiska arbetskonflikter. Vid politiska åsiktsyttringar lämnar de flesta förbund dock ett meddelande fyra dygn på förhand. Bakgrunden till detta är avtal mellan arbetsmarknadens organisationer. I praktiken underrättas också riksförlikningsmannen om politiska arbetsinställelser, trots att de inte hör till förlikningsmannens behörighet.

En politisk arbetsinställelse syftar till att påverka politiska beslutsfattare. Orsaken till arbetsinställelsen är således omständigheter utanför arbetsmarknaden. På grund av de nämnda orsakerna omfattas politiska arbetsinställelser inte av medling i arbetstvister, och riksförlikningsmannen ingriper inte i dem. För politiska arbetsinställelser gäller därmed inte heller förutsättningen enligt lagen om medling i arbetstvister att förhandsmeddelande ska lämnas 14 dygn före inställelsen.