Torsdagen den 19 april inleds strejk inom byggproduktindustrin, men förhandlingarna fortsätter

Utgivningsdatum 18.4.2018 12.30 | Publicerad på svenska 18.4.2018 kl. 13.57
Nyhet

I dag fördes medlingsförhandlingar mellan Byggnadsförbundet och Byggnadsindustrin.

Enligt riksförlikningsman Minna Helle är det inte möjligt att finna en lösning på arbetstvisten inom byggbranschen innan arbetskonflikten inom byggproduktindustrin inleds i morgon torsdag den 19 april. Parterna fortsätter dock förhandlingarna i morgon.

Den arbetskonflikt som inleds den 19 april riktas mot byggproduktindustrin, men arbetstvisten gäller kollektivavtalen inom hela byggbranschen. Utförligare information om arbetsinställelsen finns i en tidigare nyhet:

Byggnadsförbundets fackavdelningar har också varslat om andra kortare arbetsinställelser, som utöver byggproduktindustrin drabbar även andra områden som omfattas av kollektivavtal inom byggbranschen.