Arbetstvisten inom elbranschen kan inte biläggas nu – strejken inleds med stor sannolikhet 1.11.2017

Utgivningsdatum 30.10.2017 19.52 | Publicerad på svenska 31.10.2017 kl. 11.43
Nyhet

Arbetstvisten mellan Elbranschernas Fackförbund och Teknologiindustrin medlades i dag utan resultat. Arbetskonflikt hotar teknologiindustrin från och med den 1 november 2017.

Elbranschernas Fackförbund rf (nedan Elförbundet) och Teknologiindustrin rf möttes i dag för andra gången under ledning av riksförlikningsmannen. Elförbundet har varslat om arbetskonflikt som gäller teknologiindustrin från och med den 1 november 2017. Riksförlikningsman Minna Helle ser inte att det just nu skulle föreligga några förutsättningar för att arbetstvisten skulle kunna biläggas:

  • Tvisten kan inte lösas genom medling. Strejk kommer med stor sannolikhet att bryta ut den 1 november 2017, säger Helle.

Medlingen fortsätter eventuellt under den kommande veckan. Riksförlikningsmannens byrå informerar skilt om tidpunkten för medlingen.

  • Läget är ytterst allvarligt. Medlingen fortsätter när det föreligger förutsättningar för den, konstaterar Helle.

Arbetstvisten handlar om  förhandlingsrättigheterna  för elbranschens arbetstagare inom teknologiindustrin. Enligt riksförlikningsmannen är tvisten principiell och redan av den anledningen svår att lösa genom medling.

Elbranschernas Fackförbund kräver att Teknologiindustrin inleder förhandlingar om en fortsättning av det kollektivavtal mellan parterna som gäller elbranschens arbetstagare. Det nuvarande avtalet gäller till och med den 31 oktober 2017. Teknologiindustrin å sin sida har meddelat att anställningsvillkoren för elbranschens arbetstagare kommer att tas in i sektorns huvudavtal, dvs. det s.k. Metallavtalet, i vilket Industriförbundet är arbetstagarpart.  Teknologiindustrin och Industriförbundet har nått ett förhandlingsresultat vid sina egna förhandlingar den 30 oktober 2017. De arbeten inom elbranschen som utförs inom teknologiindustrin omfattas av förhandlingsresultatet.

Enligt sitt meddelande kommer Elförbundet att inleda arbetskonflikt vid särskilt utvalda medlemsföretag inom Teknologiindustrin rf som pågår under tiden 1.11.2017 kl. 6 – 8.11.2017 kl. 6. Elförbundet har också varslat om ny arbetskonflikt vid samtliga medlemsföretag som hör till Teknologiindustrin rf under tiden 10.11.2017 kl. 6 – 27.11.2017 kl. 6.

Förbundet har även meddelat om sympatiåtgärder som ska utsträckas också till skogsindustrin från och med den 10 november 2017. Mer information om varslade arbetskonflikter finns i en tidigare nyhet.