Uppgörelse i arbetstvisten vid hamnarna – arbetskonflikten inhiberad

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 9.2.2018 12.22 | Publicerad på svenska 9.2.2018 kl. 14.09
Nyhet

Transportfacket Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry och Finlands Sjömans-Union FSU rf samt arbetsgivarorganisationen Avainta ry, som representerar hamnbolagen Turun Satama Oy, Naantalin Satama Oy, Rauman Satama Oy, Karleby Hamn Ab och Oulun Satama Oy, har i dag godkänt det förlikningsförslag som förlikningsman Jukka Ahtela lämnade i natt.

Parterna lämnade sina svar om förslaget i dag kl. 12.00.

De arbetsinställelser som skulle ha omfattat kranförare och hamntillsyningsmän vid ovannämnda hamnar och som var framskjutna till den 12 februari kl. 6 är nu inhiberade.

Förlikningsförslaget kan läsas här (endast på finska):