Förlikningsförslag i den arbetstvist som gäller däcksbefäl

11.3.2019 3.35 | Publicerad på svenska 11.3.2019 kl. 8.37
Nyhet

I dag kl. 3.15 lade förlikningsmannen Jukka Ahtela fram ett förlikningsförslag i arbetstvisten mellan Finlands Skeppsbefälsförbund ry och Rederierna i Finland rf. Parterna ska lämna sina svar i dag måndagen den 11 mars 2019 kl. 14.00.

Parterna har förhandlat om kollektivavtal för däcksbefäl på fartyg i utrikestrafik.

Eftersom förhandlingarna inte har lett till resultat har Finlands Skeppsbefälsförbund varslat om en arbetsinställelse som omfattar däcksbefäl på de fartyg som hör till avtalens tillämpningsområde. Enligt varslet ska arbetsinställelsen börja den 16 mars 2019 kl. 6.00, om parterna inte når en uppgörelse om nya kollektivavtal innan dess.