Förlikningsförslag i arbetstvisten inom Posten 26.11.2019

26.11.2019 20.48 | Publicerad på svenska 26.11.2019 kl. 21.11
Nyhet

Parterna ska lämna sina svar på riksförlikningsmannens förlikningsförslag onsdagen den 27. november kl. 10.00.

Riksförlikningsmannen lämnade förlikningsförslaget till parterna i arbetstvisten i dag.  Parterna, Finlands Post- och logistikunion PAU rf samt Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf ska lämna sina svar på förslaget den 27 november kl. 10.00.

Parterna kan antingen godkänna eller förkasta förslaget.