Förlikningsförslag i arbetstvisten mellan Teknologiindustrin och Industrifacket 18.12.2019

Utgivningsdatum 18.12.2019 21.35 | Publicerad på svenska 18.12.2019 kl. 21.38
Pressmeddelande

Parterna ska lämna sina svar på riksförlikningsmannens förlikningsförslag torsdagen den 19. december kl. 16.00.

Riksförlikningsmannen lämnade förlikningsförslaget till parterna i arbetstvisten i dag.  Parterna, Industrifacket samt Teknologiindustrin ska lämna sina svar på förslaget den 19 december 2019.

Parterna kan antingen godkänna eller förkasta förslaget.