Suomen Lennonjohtajien Yhdistys har varslat om arbetsinställelse fr.o.m. 4.1.2019

2.1.2019 14.41 | Publicerad på svenska 2.1.2019 kl. 14.44
Nyhet

Suomen Lennonjohtajien Yhdistys (SLJY) ry har lämnat ett meddelande till riksförlikningsmannen om arbetsinställelse fredagen den 4 januari 2019 kl. 15.00–17.00. Efter det pågår arbetsinställelse varje torsdag kl. 13.00–15.00.

Kollektivavtalet mellan Suomen Lennonjohtajien Yhdistys (SLJY) och Servicebranschernas arbetsgivare (PALTA) löpte ut den 30 november 2017 och parterna har inte nått samförstånd vid sina egna förhandlingar.

Enligt varselmeddelandet lämnas arbete som utförs för att trygga människors liv och hälsa utanför arbetsinställelsen.

Arbetstvisten har medlats fredagen den 28. december 2018 och onsdagen den 2. januari 2019 under riksförlikningsmannens ledning. Medlingen i arbetstvisten fortsätter den 3. januari 2019 kl. 9.