Ingen uppgörelse ännu mellan Industrifacket och Skogsindustri

Utgivningsdatum 18.2.2020 18.32 | Publicerad på svenska 18.2.2020 kl. 18.36
Nyhet

Meningsskiljaktigheterna mellan parterna – Industrifacket och Skogsindustri – är så stora att det inte går att lösa tvisten än. Dvs att arbetstvisten fortsätter och alla arbetsinställelser som det varslats om genomförs.

- Det finns inga förutsättningar att fortsätta medlingen nu genast, eftersom alla möjligheter att komma framåt i förhandlingarna har gåtts igenom. Medlingen avbryts dock inte helt, eftersom det förr eller senare behövs ett avtal och arbetsfred för branschen. Medlingsförhandlingarna fortsätter när parterna är beredda att rucka på sina ståndpunkter för att få till stånd en uppgörelse, säger Piekkala.